Sākums

Latvijas Augļkopju asociācija
Apmācības augļkopībā

Šai tīmekļa vietnē atrodama informācija par Latvijas Augļkopju asociācijas organizētajām apmācība augļkopībā, kas notiek ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Lauku Atbalsta dienesta un Zemkopības ministrijas atbalstu

2018.gadā noslēdzās 4 kursu apmācības Integrētajā augļkopībā, kas norisinājās divu gadu garumā. Apmācībās piedalījās vairāk nekā 100 interesenti.

2019.gadā tiks mācīti sekojoši kursi :

• Videi draudzīga augļkopība pieredzējušiem augļkopjiem (t.sk. darba drošība, dārzu sistēmas un kopšanas iespējas, tehnikas un tehnoloģijas, smidzinātāju pielietojums un jaunākās atziņas augu aizsardzībā, tirgus tendences)

Tiem, kas vēlas mācīties sīkāka informācija šeit