Mācīties gribētājiem

Informācija uz 22.07.2019


2019.gadā notiks apmācības kursam:


Videi draudzīga augļkopība pieredzējušiem augļkopjiem (t.sk. darba drošība, dārzu sistēmas un kopšanas iespējas, tehnikas un tehnoloģijas, smidzinātāju pielietojums un jaunākās atziņas augu aizsardzībā, tirgus tendences)

Apmācības paredzētas pārsvarā augļkopjiem ar pieredzi. Kursos tiks padziļināti apskatīti jaunumi dārzu kopšanas tehnikā un tehnoloģijās, jaunākas atziņas augu aizsardzībā, tirgus tendences un citi augļkopjiem šobrīd aktuāli temati. Apmācību laikā akcents tiks likts uz praktiskajām nodarbībām. Paredzēts vairāku dienu prakses brauciens uz ārzemēm.

Aktuālais pasākumu grafiks

Apmācību grafiks 2019.g.2.nodarbība (teorija)

Datums (2019 g.)
Pasākums / plānotie dalībniekiVieta Informācija
2.jūlijs
Sākums pl. 10:00

Pieteikušies :
1.Ansis Ceriņš
2.Ilga Ceriņa
3.Aleksejs Fomičovs
4.Mārtiņš Rudzāts
5.Sniedze Ragže
6.Jānis Celmiņš
7.Māra Rudzāte
8.Gundars Bojārs
9.Inita Dzenīte
10.Ludmila Zaharcova
11.Aiva Bistrova
12.Gatis Gāga
13.Gunta Dubava
14.Edgars Ābols
15.Zigmārs Vītols
Pierīga
Siguldas nov., Siguldas p., "Pīlādži"

Informācija par nokļūšanu, ēdināšanu u.c. saimnieciski jautājumi t.29468507

Reģistrācija no pl. 9:30.

pl.9:45 savstarpēja iepazīšanās, īss ievads par apmācību mērķi un turpmāko gaitu

Apmācību programma
4.jūlijs
Sākums pl. 10:00
Pieteikušies:
1.Modris Zvirbulis
2.Laura Lielbārde
3.Līga Šmite
4.Ilze Rušiņa
5.Līga Zvirbule
6.Viktors Strāders
7.Gundega Sebre
8.Sarmīte Brigita Blūmena
9.Inguna Zukure
10.Iveta Markova
11.Jānis Šmits
12.Guntars Sebris

Vidzeme
Rīgas iela 10, Valmiera, kafejnīca "Jauna saule" banketa zāle

Informācija par nokļūšanu, ēdināšanu u.c. saimnieciski jautājumi t.29401499

Reģistrācija no pl. 9:30.

pl.9:45 savstarpēja iepazīšanās, īss ievads par apmācību mērķi un turpmāko gaitu

Apmācību programma

9.jūlijs
Sākums pl. 10:00
Pieteikušies
1.Emīls Lignickis
2.Dace Drošprāte
3.Kaspars Ofkants
4.Iveta Lignicka
5.Madara Vēvere
6.Dmitrijs Ščegoļevs
7.Jānis Baltiņš
8.Raimonds Lignickis
9.Rūta Beirote
10.Ainārs Melderis
11.Aigars Bedrītis
12.Sarmīte Tipuka

Zemgale
Jelgavas n.,Vilces p., "Gaidas"Informācija par nokļūšanu, ēdināšanu u.c. saimnieciski jautājumi t.28663620

Reģistrācija no pl. 9:30.

pl.9:45 savstarpēja iepazīšanās, īss ievads par apmācību mērķi un turpmāko gaitu

Apmācību programma
11.jūlijs
Sākums pl. 10:00
Pieteikušies:
1.Andris Ivans
2.Inguta Melluma
3.Jānis Vītols
4.Jānis Učelnieks
5.Airita Naruša
6.Raivo Zvaigzne
7.Svetlana Jarmoliča
8.Sarmīte Valtere
9.Māris Šņickovskis
10.Māris Narvils
Kurzeme
Saldus n. Jaunlutriņu p. "Mucenieki"
Informācija par nokļūšanu, ēdināšanu u.c. saimnieciski jautājumi t.29199241

Reģistrācija no pl. 9:30.

pl.9:45 savstarpēja iepazīšanās, īss ievads par apmācību mērķi un turpmāko gaitu

Apmācību programma
30.jūlijs
Sākums pl. 10:00
Pieteikušies:
1.Vilis Mileika
2.Aivars Počs
3.Alberts Mendriķis
4.Ainārs Melderis
5.Marta Igaune
6.Kristīne Pučka-Rubane
7.Inga NautrāneLatgale
Geļenova, Rušonas pagasts, Riebiņu nov.
Informācija par nokļūšanu, ēdināšanu u.c. saimnieciski jautājumi t.29464960

Reģistrācija no pl. 9:30.

pl.9:45 savstarpēja iepazīšanās, īss ievads par apmācību mērķi un turpmāko gaitu

Apmācību programma
Vispārēja informācija

✔ Apmācību kopējais ilgums 40 stundas

✔ Apmācību dalībniekiem apmācība, ieskaitot praktiskos darbus un arī prakses braucienu uz ārzemēm ir BEZ MAKSAS (izņemot personīgos izdevumus)

Apmācības paredzētas pēc sekojoša plāna:

– 14 maijs : 1 diena prakses brauciens pa Latviju – inovāciju saimniecību apmeklējums, praktiskās nodarbības. Precīzāka informācija sekos… ;

– Jūnijs – Jūlijs – 1 diena teorētiskās nodarbības, uzsvars uz darba drošību, jaunumiem dārzu kopšanā;

– oktobra vidus – 5-7 dienu prakses brauciens uz ārzemēm ;

– oktobra beigas, novembra sākums – 1 diena teorētiskās nodarbības, akcents uz jaunākajām atziņām augu aizsardzībā, tirgus tendences, perspektīvas komercšķirnes u.t.t.;

✔ Katra apmācību diena ilgs aptuveni 8 astronomiskās stundas (mācību stunda =45 min.), ieskaitot ēdināšanu un/vai kafijas pauzes. Ēdināšana tiks nodrošināta uz vietas, vai kursu norises tuvumā

✔ Lekcijas tiks organizētas pēc iespējas katrā no 5 Latvijas plānošanas reģioniem – t.i. Kurzemē, Zemgalē, Pierīgā, Vidzemē un Latgalē. Arī praktiskie darbi pēc iespējas tiks organizēti katrā reģionā, tomēr ņemot vēra to, ka var nebūt iespējams atrast piemērotas praktisko darbu vietas visos reģionos, tad praktiskie darbi notiks vietās, kur būs atbilstoša demonstrāciju saimniecība vai attiecīga tehnika.

Pieteikšanās

Lai pieteiktos kursiem ir jāaizpilda dalības anketa, to var lejupielādēt šeit (docx vai pdf):
Reģistrācijas veidlapa docx
Reģistrācijas veidlapa pdf

Anketa jāiesniedz Augļkopju asociācijas birojā. Anketu var iesniegt ieskanētā veidā sūtot uz laas@laas.lv vai sūtīt pa pastu uz biroju Rīga, Raņķa dambis 31, LV-1048. Ja sūta pa pastu vēlams par to paziņot LAA birojam, gadījumam ja vēstule noklīst. Ja anketu sūta ieskanētu, tad uz apmācībām jāpaņem līdzi oriģināls, jo pirms kursu beigšanas apliecības saņemšanas būs nepieciešams iesniegt oriģinālu Lauku Atbalsta dienestā. Neskaidrību gadījumā informācija pa tel. 29212475

Mācību dalībnieki

Mācību dalībnieki ir lauku saimniecību pārstāvji, vai personas kurām pieder lauksaimniecības zeme vai zeme ir nomā. Automātiski apmācību var iziet uzņēmumu valdes locekļi, īpašnieki , prokūristi – tas ir tie ko LAD redz publiskajos reģistros. Ja uzņēmums sūta mācīties savu darbinieku, tad ir jābūt līgumam par darba attiecībām un pilnvarai. Ja zemnieku saimniecība kur piemēram īpašnieks ir viens no laulātajiem , bet otrs tur nav oficiāli nodarbināts un grib sūtīt apmācībās oficiāli nenodarbināto, tad zemnieku saimniecības tā drīkst darīt, bet jābūt izziņai no īpašnieka , ka sieva/vīrs vai cits radinieks ir iesaistīts saimniecības darbībā.

Oficiālais formulējums saskaņā ar MK noteikumiem Nr.705 skan tā – “Pieteikties var juridiskas un fiziskas personas, kas iesaistītas lauksaimniecības un pārtikas ražošanas (Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā minēto pārtikas produktu (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanas) nozarē, lauksaimniecības zemes īpašnieki un tiesiskie valdītāji.”

Papildus prasības
– Ja uzņēmums nodarbojas gan ar lauksaimniecību gan ne-lauksaimniecību, tad darbībai jābūt nošķirtai.
– Uzņēmums nedrīkst būt maksātnespējas procesā vai tam nedrīkst būt noteikta tiesiska aizsardzība.

Sīkāk var lasīt MK noteikumi Nr.705

Svarīgi !! Lai saņemtu apliecību par izieto apmācību ir jāpiedalās vismaz 75% apmācību laika.