Mācīties gribētājiem

Informācija uz 16.09.2019


2019.gadā notiks apmācības kursam:


Videi draudzīga augļkopība pieredzējušiem augļkopjiem (t.sk. darba drošība, dārzu sistēmas un kopšanas iespējas, tehnikas un tehnoloģijas, smidzinātāju pielietojums un jaunākās atziņas augu aizsardzībā, tirgus tendences)

Apmācības paredzētas pārsvarā augļkopjiem ar pieredzi. Kursos tiks padziļināti apskatīti jaunumi dārzu kopšanas tehnikā un tehnoloģijās, jaunākas atziņas augu aizsardzībā, tirgus tendences un citi augļkopjiem šobrīd aktuāli temati. Apmācību laikā akcents tiks likts uz praktiskajām nodarbībām. Paredzēts vairāku dienu prakses brauciens uz ārzemēm.

Aktuālais pasākumu grafiks


Prakse ārpus Latvijas. Prakses brauciena plāns 2019.gada. 20-26 oktobris. šis ir uzmetums, kas tiks papildināts, bet kopumā datumi un maršruts būs tāds, kā šeit aprakstīts

Datums/LaiksVieta / darbībaNorādījumi un komentāri
20.10.2019
7.00-7:30
Tikšanās un sakāpšana autobusā visdrīzāk būs Rīgā pie veikala Maxima XXX uz Ulmaņa Autobusa Nr.(tiks precizēts) Brauciena shēma un attēls, kur piebrauks autobuss zemāk. !!! PAR ĒŠANU. Dienās kad būs garāks pārbrauciens ir paredzēts 1 reizi dienā uz pusdienas laiku apstāties tirdzniecības centros šosejas tuvumā, kur ir daudz ēdināšanas vietu. Būtu labi katram parūpēties par vieglām uzkodām, ūdeni un kafiju arī autobusā. Veltīt vairāk laika speciāli ēšanas pārtraukumiem nesanāk, jo, lai iekļautos 1 nedēļā, dienā ir jāveic gari pārbraucieni.
20.10.2019
16.00 - 18.00
Pusdienas Varšavā tirdzniecības kompleksā Piłsudskiego 1, 05-270 Marki, Poland Šis ir liels tirdzniecības centrs ceļa malā, līdzīgi kā Spice Rīgā, kur visai grupai būs iespējas papusdienot, izlocīt kājas un veikt sīkus iepirkumus tālākam ceļam
20.10.2019
21.00 - 22.00
Ierašanās viesnīcā Polijā starp Lodz un Wroclaw. Precīza adrese būs zināma vēlāk, visdrīzāk pie Polijas pilsētas Olesnica
21.10.2019
8.00
Brokastis no 7.00.
8.00 izbraukšana no viesnīcas. Visa diena ceļā.
21.10.2019
12.00-15.00
Pusdienas Vācijā, pie autostrādes, pilsētas Chemnitz tuvumā, tirdzniecības kompleksā Ringstraße 17 , 09247 Chemnitz, Germany
Šis ir liels tirdzniecības centrs ceļa malā, līdzīgi kā Polijā, ar daudz ēstuvēm, kur visai grupai būs iespējas papusdienot, izlocīt kājas un veikt nelielus iepirkumus
21.10.2019
20.00 - 21.00
Ierašanās viesnīcā pilsētas Vācijas pilsētas Ulm tuvumā
22.10.2019
9.00
Brokastis no 7.30.
9.00 izbraukšana no viesnīcas.
Izbraukšana no viesnīcas un došanās uz reģionu , kur notiks praktiskās nodarbības
Brauciens apmēram 2 stundas. Vācu kolēģi tiekas ar grupu pl.13:00. Pirms tam apmēram 2 stundas iespēja pastaigāt pa pilsētu un paēst pusdienas. Nākošā lielā ēšanas reize paredzēta tikai vakarā. Pa dienu būs praktiskas nodarbības. Vēlams paņemt līdzi nelielas uzkodas un dzeramo.
22.10.2019
11.00 - 13.00
Ierašanās Vācu pilsētā Friedrichshafen, kur paliksim 2 naktis. Mantas paliek autobusā , jo viesnīca ir gatava tikai no 15:00. Ar autobusu būs došanās arī uz prakses vietām. No 11.00 - 13.00 brīvais laiks un pusdienas. Vai pusdienas būs kopā kādā tirdzniecības centrā vai katrs pats varēs paēst pastaigas laikā pa vecpilsētu - tas tiks precizēts.
22.10.2019
13.00-19.00
Došanās uz prakses vietām un praktiskās nodarbības saskaņā ar nodarbību programmu ( būs vēlāk )Tiks apmeklētas 2 prakses vietas, apmēram 2,5 st. katrā (jeb 3 mācību st. x 45 min katrā). Kādas nodarbības kurā vietā būs varēs redzēt mācību programmā . Īsuma pirmajā dienā paredzēts apmeklēt augļkopības kooperatīvu, iepazīties ar kooperācijas principiem augļkopībā Vācijā, augļkopības ražas aizsardzības stratēģijas pamatprincipiem un apmeklēt smidzinātāju ražotni, kur būs iespējas iepazīties ar jaunāko smidzināšanas tehnoloģijās
22.10.2019
19.00
Iekārtošanas viesnīcā, došanās vakariņot, brīvais laiks līdz gulētiešanai
Iespējams vakarā Vācu kolēģi rīkos diskusijas par augļkopības perspektīvām tuvākajā ES budžeta plānošanas periodā
23.10.2019
8.30
Brokastis no 7.30.
8.30 - Došanās uz prakses vietām un praktiskās nodarbības saskaņā ar nodarbību programmu ( būs vēlāk )
Paredzēta 2 augļkoku saimniecību , iepakojuma centra un multikultūru demonstrāciju saimniecības/ stādaudzētavas apmeklējums. Kopā 4 dažādas prakses vietas, 8 x 45 min = 6 st . Kopā ar pusdienas pārtraukumu un pārbraucieniem starp vietām - 9-10 st.
23.10.2019
18.30
Ierašanās viesnīcā, brīvais laiks līdz gulētiešanai - došanās vakariņās individuāli vai nelielās grupās.
24.10.2019
8.00
Brokastis no 7.30.
Izrakstīšanās no viesnīcas, došanās uz Vācijas pilsētu Karlsruhe, apmēram 3 st brauciens
24.10.2019
11.00
Ierašanās Augļkopības zinātniskās izpētes centrā pie KarlsruheParedzēts Izpētes centra apmeklējums, pieredzes apmaiņa un praktiskie darbi 2 saimniecībās - augļkoku un ogulāju audzētāju saimniecības, kopā 6 x 45 min mācību stundas
24.10.2019
18.00 - 21.00
Ceļš uz viesnīcu pa ceļam uz mājām , Vācija, pilsētas Nirnbergas tuvumā Programmas nobeiguma daļa vēl tiks precizēta
25.10.2019
8.00
Ceļš mājup līdz Polijas vidieneiProgrammas nobeiguma daļa vēl tiks precizēta
25.10.2019
20.00
Ierašanās viesnīcā pie VaršavasProgrammas nobeiguma daļa vēl tiks precizēta
26.10.2019
8.00
Izbraukšana no viesnīcas, ceļš mājupProgrammas nobeiguma daļa vēl tiks precizēta
26.10.2019
ap 17.00
Ierašanās RīgāProgrammas nobeiguma daļa vēl tiks precizēta
Vispārēja informācija

✔ Apmācību kopējais ilgums 40 stundas

✔ Apmācību dalībniekiem apmācība, ieskaitot praktiskos darbus un arī prakses braucienu uz ārzemēm ir BEZ MAKSAS (izņemot personīgos izdevumus)

Apmācības paredzētas pēc sekojoša plāna:

– 2019.gada.14 maijs : 1 diena prakses brauciens pa Latviju – inovāciju saimniecību apmeklējums, praktiskās nodarbības. Pasākums noslēdzies

– 2019.gada.Jūlijs – 1 diena teorētiskās nodarbības, uzsvars uz darba drošību, jaunumiem dārzu kopšanā; Pasākums noslēdzies

– 20 – 26 oktobris – 7 dienu prakses brauciens uz ārzemēm; PLĀNOŠANĀ, sk. aktuālo pasākumu grafiku augstāk

– novembra sākums – 1 diena teorētiskās nodarbības, akcents uz jaunākajām atziņām augu aizsardzībā, tirgus tendences, perspektīvas komercšķirnes u.t.t.; Planošanā

✔ Katra apmācību diena ilgs aptuveni 8 astronomiskās stundas (mācību stunda =45 min.), ieskaitot ēdināšanu un/vai kafijas pauzes. Ēdināšana tiks nodrošināta uz vietas, vai kursu norises tuvumā

✔ Lekcijas tiks organizētas pēc iespējas katrā no 5 Latvijas plānošanas reģioniem – t.i. Kurzemē, Zemgalē, Pierīgā, Vidzemē un Latgalē. Arī praktiskie darbi pēc iespējas tiks organizēti katrā reģionā, tomēr ņemot vēra to, ka var nebūt iespējams atrast piemērotas praktisko darbu vietas visos reģionos, tad praktiskie darbi notiks vietās, kur būs atbilstoša demonstrāciju saimniecība vai attiecīga tehnika.

Pieteikšanās

Lai pieteiktos kursiem ir jāaizpilda dalības anketa, to var lejupielādēt šeit (docx vai pdf):
Reģistrācijas veidlapa docx
Reģistrācijas veidlapa pdf

Anketa jāiesniedz Augļkopju asociācijas birojā. Anketu var iesniegt ieskanētā veidā sūtot uz laas@laas.lv vai sūtīt pa pastu uz biroju Rīga, Raņķa dambis 31, LV-1048. Ja sūta pa pastu vēlams par to paziņot LAA birojam, gadījumam ja vēstule noklīst. Ja anketu sūta ieskanētu, tad uz apmācībām jāpaņem līdzi oriģināls, jo pirms kursu beigšanas apliecības saņemšanas būs nepieciešams iesniegt oriģinālu Lauku Atbalsta dienestā. Neskaidrību gadījumā informācija pa tel. 29212475

Mācību dalībnieki

Mācību dalībnieki ir lauku saimniecību pārstāvji, vai personas kurām pieder lauksaimniecības zeme vai zeme ir nomā. Automātiski apmācību var iziet uzņēmumu valdes locekļi, īpašnieki , prokūristi – tas ir tie ko LAD redz publiskajos reģistros. Ja uzņēmums sūta mācīties savu darbinieku, tad ir jābūt līgumam par darba attiecībām un pilnvarai. Ja zemnieku saimniecība kur piemēram īpašnieks ir viens no laulātajiem , bet otrs tur nav oficiāli nodarbināts un grib sūtīt apmācībās oficiāli nenodarbināto, tad zemnieku saimniecības tā drīkst darīt, bet jābūt izziņai no īpašnieka , ka sieva/vīrs vai cits radinieks ir iesaistīts saimniecības darbībā.

Oficiālais formulējums saskaņā ar MK noteikumiem Nr.705 skan tā – “Pieteikties var juridiskas un fiziskas personas, kas iesaistītas lauksaimniecības un pārtikas ražošanas (Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā minēto pārtikas produktu (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanas) nozarē, lauksaimniecības zemes īpašnieki un tiesiskie valdītāji.”

Papildus prasības
– Ja uzņēmums nodarbojas gan ar lauksaimniecību gan ne-lauksaimniecību, tad darbībai jābūt nošķirtai.
– Uzņēmums nedrīkst būt maksātnespējas procesā vai tam nedrīkst būt noteikta tiesiska aizsardzība.

Sīkāk var lasīt MK noteikumi Nr.705

Svarīgi !! Lai saņemtu apliecību par izieto apmācību ir jāpiedalās vismaz 75% apmācību laika.