Akcijas

    Mūsu stiprās puses

    Esam saldētu produktu tirgū kopš 1994.gada

    Pārzinām galvenos tirgus dalībniekus savā segmentā

    Plaša pieredze tirdzniecībā un sakari ES valstīs, Krievijā, Baltkrievijā, Moldovā, Ķīnā

    Esam sertificēti kā bioloģiskās produkcijas ražotāji un tirgotāji