Akcijas

Mūsu stiprās puses

Esam saldētu produktu tirgū kopš 1994.gada

Pārzinām galvenos tirgus dalībniekus savā segmentā

Plaša pieredze tirdzniecībā un sakari ES valstīs, Krievijā, Baltkrievijā, Moldovā, Ķīnā

Esam sertificēti kā bioloģiskās produkcijas ražotāji un tirgotāji