Sākums

Latvijas Augļkopju asociācija
Apmācības augļkopībā

Šai tīmekļa vietnē atrodama informācija par Latvijas Augļkopju asociācijas organizētajām apmācība augļkopībā, kas notiek ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Lauku Atbalsta dienesta un Zemkopības ministrijas atbalstu

Apmācības norisinās kopš 2017.gada. Programma ietver apmācību gan pieredzējušiem augļkopjiem, gan iesācējiem. Kursus pasniedz vispieredzējušāk Latvijas lektori augļkopības jomā. Apmācībās līdz šim piedalījušies gandrīz 200 interesenti. Kursi ietver gan teorētiskās lekcijas, gan praktiskos darbus Latvijā un arī ārzemēs.

2019.gadā tika mācīti sekojoši kursi :

• Videi draudzīga augļkopība pieredzējušiem augļkopjiem (t.sk. darba drošība, dārzu sistēmas un kopšanas iespējas, tehnikas un tehnoloģijas, smidzinātāju pielietojums un jaunākās atziņas augu aizsardzībā, tirgus tendences)

Tiem, kas vēlas mācīties sīkāka informācija šeit