Mācīties gribētājiem

Informācija uz 21.01.2020


2019.gadā notiek apmācības kursam:


Videi draudzīga augļkopība pieredzējušiem augļkopjiem (t.sk. darba drošība, dārzu sistēmas un kopšanas iespējas, tehnikas un tehnoloģijas, smidzinātāju pielietojums un jaunākās atziņas augu aizsardzībā, tirgus tendences)


Aktuālais pasākumu grafiks

2019.g. APMĀCĪBAS NOSLĒGUŠĀS ! Informācija par turpmākām apmācībām būs 2020.gada janvāra otrā pusē.


Ir pieejami pēdējās nodarbības mācību materiāli. Lai tos lejuplādētu jautāt pieeju LAA birojā laas@laas.lv


Vispārēja informācija

✔ Apmācību kopējais ilgums 40 stundas

✔ Apmācību dalībniekiem apmācība, ieskaitot praktiskos darbus un arī prakses braucienu uz ārzemēm ir BEZ MAKSAS (izņemot personīgos izdevumus)

Apmācības paredzētas pēc sekojoša plāna:

– 2019.gada.14 maijs : 1 diena prakses brauciens pa Latviju – inovāciju saimniecību apmeklējums, praktiskās nodarbības. Pasākums noslēdzies

– 2019.gada.Jūlijs – 1 diena teorētiskās nodarbības, uzsvars uz darba drošību, jaunumiem dārzu kopšanā; Pasākums noslēdzies

– 20 – 26 oktobris – 7 dienu prakses brauciens uz ārzemēm;

– novembra sākums – 1 diena teorētiskās nodarbības, akcents uz jaunākajām atziņām augu aizsardzībā, tirgus tendences, perspektīvas komercšķirnes u.t.t.; Planošanā

✔ Katra apmācību diena ilgs aptuveni 8 astronomiskās stundas (mācību stunda =45 min.), ieskaitot ēdināšanu un/vai kafijas pauzes. Ēdināšana tiks nodrošināta uz vietas, vai kursu norises tuvumā

✔ Lekcijas tiks organizētas pēc iespējas katrā no 5 Latvijas plānošanas reģioniem – t.i. Kurzemē, Zemgalē, Pierīgā, Vidzemē un Latgalē. Arī praktiskie darbi pēc iespējas tiks organizēti katrā reģionā, tomēr ņemot vēra to, ka var nebūt iespējams atrast piemērotas praktisko darbu vietas visos reģionos, tad praktiskie darbi notiks vietās, kur būs atbilstoša demonstrāciju saimniecība vai attiecīga tehnika.

Pieteikšanās

Lai pieteiktos kursiem ir jāaizpilda dalības anketa, to var lejupielādēt šeit (docx vai pdf):
Reģistrācijas veidlapa docx
Reģistrācijas veidlapa pdf

Anketa jāiesniedz Augļkopju asociācijas birojā. Anketu var iesniegt ieskanētā veidā sūtot uz laas@laas.lv vai sūtīt pa pastu uz biroju Rīga, Raņķa dambis 31, LV-1048. Ja sūta pa pastu vēlams par to paziņot LAA birojam, gadījumam ja vēstule noklīst. Ja anketu sūta ieskanētu, tad uz apmācībām jāpaņem līdzi oriģināls, jo pirms kursu beigšanas apliecības saņemšanas būs nepieciešams iesniegt oriģinālu Lauku Atbalsta dienestā. Neskaidrību gadījumā informācija pa tel. 29212475

Mācību dalībnieki

Mācību dalībnieki ir lauku saimniecību pārstāvji, vai personas kurām pieder lauksaimniecības zeme vai zeme ir nomā. Automātiski apmācību var iziet uzņēmumu valdes locekļi, īpašnieki , prokūristi – tas ir tie ko LAD redz publiskajos reģistros. Ja uzņēmums sūta mācīties savu darbinieku, tad ir jābūt līgumam par darba attiecībām un pilnvarai. Ja zemnieku saimniecība kur piemēram īpašnieks ir viens no laulātajiem , bet otrs tur nav oficiāli nodarbināts un grib sūtīt apmācībās oficiāli nenodarbināto, tad zemnieku saimniecības tā drīkst darīt, bet jābūt izziņai no īpašnieka , ka sieva/vīrs vai cits radinieks ir iesaistīts saimniecības darbībā.

Oficiālais formulējums saskaņā ar MK noteikumiem Nr.705 skan tā – “Pieteikties var juridiskas un fiziskas personas, kas iesaistītas lauksaimniecības un pārtikas ražošanas (Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā minēto pārtikas produktu (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanas) nozarē, lauksaimniecības zemes īpašnieki un tiesiskie valdītāji.”

Papildus prasības
– Ja uzņēmums nodarbojas gan ar lauksaimniecību gan ne-lauksaimniecību, tad darbībai jābūt nošķirtai.
– Uzņēmums nedrīkst būt maksātnespējas procesā vai tam nedrīkst būt noteikta tiesiska aizsardzība.

Sīkāk var lasīt MK noteikumi Nr.705

Svarīgi !! Lai saņemtu apliecību par izieto apmācību ir jāpiedalās vismaz 75% apmācību laika.

2019. gadā notikušo nodarbību programmas un grafiki