Mācīties gribētājiem

Informācija uz 29.09.2023

_

Informācija par apmācībā ir pārcelta uz citu tīmekļa vietni. Turpmāk informācija par apmācībām augļkopībā būs Augļkopju asociācijas mājaslapā www.laas.lv Tiešā saite uz apmācību sadaļu spiest šeit

Ja kāds plāno apmeklēt citu apmācību vietu, nekā kursanta uzvārds norādīts tabulā, lūdzu par to laicīgi informēt LAA biroju. Kursus drīkst apmeklēt jebkurā Latvijas vietā, pat ja pieteikumā bija minēta cita vieta. Vietu drīkst mainīt arī kursu laikā, piemēram ja pirmā nodarbība apmeklēta Kurzemē otro var apmeklēt Zemgalē utt. Tomēr lūgums pēc iespējas turēties pie vienas vietas jo kursantu dati tiek ievadīti Lauku atbalsta dienesta EPS sistēmā un šajā sistēmā rodas juceklis skaitot noklausītās stundas, ja kursi tikuši apmeklēti dažādās vietās. Lūdzu ņemt vēra , ka apmācību grupas sastādītas atkarībā no pieteikušos skaita un citiem faktoriem. Tapēc lai gan daži ir pieteikušies piemēram 3 kursam Latgalē, tomēr tuvākā apmācību vieta būs pie Alūksnes vai Jelgavas.

Ja kāds plāno apmeklēt citu apmācību vietu, nekā kursanta uzvārds norādīts tabulā, lūdzu par to laicīgi informēt LAA biroju. Kursus drīkst apmeklēt jebkurā Latvijas vietā, pat ja pieteikumā bija minēta cita vieta. Vietu drīkst mainīt arī kursu laikā, piemēram ja pirmā nodarbība apmeklēta Kurzemē otro var apmeklēt Zemgalē utt. Tomēr lūgums pēc iespējas turēties pie vienas vietas jo kursantu dati tiek ievadīti Lauku atbalsta dienesta EPS sistēmā un šajā sistēmā rodas juceklis skaitot noklausītās stundas, ja kursi tikuši apmeklēti dažādās vietās. Lūdzu ņemt vēra , ka apmācību grupas sastādītas atkarībā no pieteikušos skaita un citiem faktoriem. Tapēc lai gan daži ir pieteikušies piemēram 3 kursam Latgalē, tomēr tuvākā apmācību vieta būs pie Alūksnes vai Jelgavas.